ICW SHIVAJI PARK

Ice Cream Works Parlour

Shop No. 1, Shiv Kutir,
Near Natural Ice Cream
278 Veer Savarkar Marg, Shivaji Park
Mumbai - 400028
Tel:+(91) 22 24462626/24462727
Parlour Timings:
Manager:

 

Social Feeds